Landelijk Meldpunt Chemtrails Landelijk Meldpunt Chemtrails Landelijk Meldpunt Chemtrails Landelijk Meldpunt Chemtrails Landelijk Meldpunt Chemtrails

Zoetermeer 17 juni 2022

576 1024 Landelijk Meldpunt Chemtrails

Stop genocide stop chemtrails aluminium strontium barium en meer.  Weer modificatie CO2 is een leugen  5g is gevaarlijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.