Landelijk Meldpunt Chemtrails Landelijk Meldpunt Chemtrails Landelijk Meldpunt Chemtrails Landelijk Meldpunt Chemtrails Landelijk Meldpunt Chemtrails

Zoetermeer 30 mei 2022

576 1024 Landelijk Meldpunt Chemtrails

Stop chemtrails … Chemische vergiftiging van ons milieu en lichaam. Aluminium strontium barium en meer. Aluminium is een giftig metaal. Giftige metalen zijn een groep van mineralen die voor zover bekend geen functie in het menselijk lichaam hebben en ook schadelijk kunnen zijn. Als gevolg van industriĆ«le uitstoot, het dumpen van afval, pesticiden, auto en vliegtuig, uitlaatgassen, voedselproductie, medicijnen en consumentenproducten, zijn giftige metalen nu overal en hebben ze invloed op iedereen.

Je krijgt zware metalen uit het milieu op vier verschillende manieren binnen:

Het voedsel dat je eet;
De lucht die je inademt;
Het water dat je drinkt;
En door middel van de producten die we op ons lichaam smeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.